News & Events

Coming Soon – Eco Resort

Uniek Eco-resort te Rif St. Marie

 

De laatste decennia wordt veel over Ecotoerisme gesproken, een vorm van toerisme met liefde voor de natuur en al haar bijzonderheden. Op Curaçao is er genoeg ruimte hiervoor en waar anders dan op Banda’Bou en in het bijzonder Willibrordus aan één van meest bezienswaardige Binnenmeren van Curaçao, namelijk Rif St. Marie. Medio september dit jaar zal aan de zuidwestelijke oever van Rif St. Marie een enig en tegelijkertijd uniek in haar soort eco-resort op ons eiland verrijzen. Dit resort zal gerealiseerd worden door een samenwerkingsverband tussen Janssen de Jong Curaçao & Bonaire en Dormio Group uit Nederland. 

Met een investering van circa 200 miljoen gulden zal dit project ook leiden naar een toename aan werkgelegenheid en andere vormen van inkomen voor ons eiland. Een fasering van een dermate groot resort is vanzelfsprekend en zal uiteindelijk bestaan uit ca. 450 woon- en verblijfeenheden, verschillende zwembaden, horecavoorzieningen, winkels, eco-architectonische attracties en aanverwante activiteiten. 

Het gebied wordt van oudsher gebruikt door wandelaars, fietsers en lokale vissers. Om deze activiteiten te kunnen waarborgen, zal het nieuwe projectgebied toegankelijk blijven voor iedereen. 

 

Ontwerpteam

Een bijzonder plan vergt ook om een bijzonder ontwerpteam, waarin het lokale architectonische karakter door het architecten-stedenbouwkundig bureau Zarja Architecture samen met de internationale inslag van Recreatie architectuur BV uit Nederland tot een wel gebalanceerd concept leidt.

In de architectuur en stedenbouwkundige-landschappelijke inrichting worden de landschappelijke kenmerken zoals de hoogteverschillen, contouren van het gebied, zichtlijnen en afwatering meegenomen alsook de natuurlijke waardes van het gebied. Deze leiden tot een bijzondere inbedding van het resort in het landschap, waarbij de natuur in, om en door het project doorloopt. 

 

Daarvoor is er aan dit team een lokaal ecologisch adviesbureau (EcoVision) toegevoegd. Dit bureau zorgt, door middel van wetenschappelijk onderzoek, dat het gebied ecologisch verantwoord ontwikkeld wordt. De voornoemde ingrediënten vormen de basis voor het succesvolle ontwerp van het toekomstig Dormio Eco Resort Curaçao “Rif St. Marie”. 

 

Ecologisch verantwoord met het oog op Ecotoerisme 

Gezien de bijzondere locatie aan het Binnenmeer van Rif St. Marie is de nadruk van deze ontwikkeling van het begin af aangelegd op het behoud van de unieke en karakteristieke eigenschappen van dit gebied te Banda Bou en op de duurzaamheid ervan.

EcoVision heeft om deze reden een studie gedaan naar de natuurwaarden in het gebied, met als doel zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met deze waarden bij het ontwerpen van het eco-toeristisch project. Een van de belangrijkste punten waarmee rekening is gehouden is dat het Binnenmeer van Rif St. Marie door de overheid is aangewezen als een watergebied van internationale betekenis (een zogenaamd “Ramsar” gebied, naar de gelijknamige Conventie). Het watergebied met een flamingo populatie aan de noordzijde en een zeer goed ontwikkeld koraalrif aan de zeezijde kan als een bijzonder soortenrijk gebied worden aangemerkt. Om deze reden wordt in het watergebied zelf niet gebouwd; er is door het team besloten om “water binnen het project te brengen”. Wel zal er -in samenspraak met natuurbeheersorganisaties- worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn van ongemotoriseerde watersport.

Alhoewel er in het verleden verstoringen in het gebied hebben plaatsgevonden, is ook de vegetatie in het gebied zeker waardevol te noemen. Dit komt omdat reeds decennialang vraat door geiten aan het afnemen is. Ook is de vegetatie van belang voor het handhaven van lokale populaties van insecten, vogels, vleermuizen en andere fauna zoals leguanen. EcoVision heeft voorgesteld om zoveel mogelijk van de natuurlijke vegetatie (meer dan tweederde) te behouden en ook te zorgen voor natuurcorridors (verbindingszones) met belangrijke conserveringsgebieden oostelijk en westelijk van het gebied, zodat versnippering van natuurgebieden zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

 

Verder neemt het consortium zich voor om ecologische bouwprincipes toe te passen, zoals duurzaam waterbeheer, regenwateropvang, beperking neerslag-afvoer, beperking erosie en het volledig inpassen van de eco-huisjes in de lokale vegetatie, waardoor kappen wordt geminimaliseerd. 

 

Dormio

Dormio Group zal binnen het resort een exploitatie opzetten om de verschillende typen accommodaties aan zowel lokale als internationale toeristen te verhuren. Door dit concept te bieden zal het resort werkgelegenheid met zich brengen, ook na de realisatie van het resort. Het Dormio concept biedt aan toekomstige eigenaren de mogelijkheid om de gekochte eenheden in de hotelexploitatie onder te brengen en zelf te gebruiken. Tevens is permanente bewoning toegestaan of een combinatie van eigen gebruik en toeristische verhuur. Dormio Group is een ervaren partij in deze branche en is al jaren succesvol in het exploiteren van deze formule in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. De Dormio resorts kenmerken zich door de kwaliteit en bijzondere vormgeving, waarbij inpassing in de omgeving en aansluiting bij lokale architectuur een terugkerend thema is. Dormio verzorgt tevens de verkoop van de accommodaties. 

 

Janssen de Jong Curaçao & Bonaire 

Janssen de Jong Curaçao & Bonaire bestaat uit de clusters infrastructuur, productie en projectontwikkeling & bouw en wordt geleid door de geboren en getogen Curaçaoënaars Wendell Bonafacio en Kurt Verbist.

Binnen Janssen de Jong Curaçao & Bonaire, onderdeel van Janssen de Jong Groep uit Nederland, vallen verschillende bekende lokale bedrijven zoals Curaçaose Wegenbouw (CWM) , Betonindustrie  Brievengat, Albo Caribbean en Eigen Woning Plan. Deze bedrijven zijn al meer dan 100 jaar actief op Curaçao, Bonaire en in de Caribbean. 

 

Janssen de Jong Curaçao & Bonaire heeft een sterke verbondenheid met het eiland Curaçao en haar bevolking, wat zich uit middels de Stichting Signaal Sociaal, een stichting waarmee al jarenlang goede doelen gesteund en uitgevoerd worden voor de minderbedeelden en ouderen op het eiland. 

Door de kennis van de lokale markten heeft het bedrijf voldoende ervaring om in de behoeftes van de lokale en internationale klanten te voorzien, door middel van professioneel advieswerk, toegespitste service, maatwerk en kwalitatieve producten.